logotyp kancelarii radcy prawnego doroty pawelczak

Skorzystaj z naszych usług prawnych!

Symbole prawnicze wskazujące na profesjonalną pomoc adwokacką

Prawo karne to dział prawa określający czyny zabronione, które są uznane za przestępstwa oraz nakładający na ich sprawców odpowiednie kary. Reguluje ono zasady postępowania karnego, w tym proces dochodzeniowy, sądowy oraz wykonanie wyroków. W naszych kancelariach w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim świadczymy pomoc prawną mającą na celu zapobieganie problemom związanym z prawem karnym. Oferujemy wsparcie prawnika na każdym etapie procesu prawnego, zapewniając bezpieczeństwo prawne. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych, kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 509 828 245 lub za pośrednictwem e-maila kancelaria.pawelczak@interia.pl

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to dział prawa, który definiuje działania uznane przez społeczeństwo za przestępstwa i określa kary za ich popełnienie. Ustala odpowiedzialność za czyny zabronione, takie jak przestępstwa przeciwko życiu, mieniu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, oraz reguluje procedury postępowania karnego.

Jakie sprawy obejmuje prawo karne?

Prawo karne zajmuje się definiowaniem i ściganiem przestępstw, określaniem kar oraz regulowaniem procedur postępowania karnego. Obejmuje ono przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, wolności, bezpieczeństwu publicznemu, porządkowi publicznemu, godności, bezpieczeństwu w komunikacji oraz administracji publicznej. Dodatkowo, prawo karne ustala zasady postępowania w przypadku dochodzenia, śledztwa, procesu sądowego i wykonania wyroku.

Jaką pomoc prawną oferujemy?

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym oferują pomoc zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym w sprawach karnych. Obejmuje to reprezentację w sądzie, negocjacje, doradztwo prawne, oraz pomoc w apelacjach i postępowaniu wykonawczym. Prawnik karnista przygotowuje obronę, reprezentuje interesy pokrzywdzonych, pomaga w zrozumieniu praw i obowiązków, oraz wspiera w dochodzeniu odszkodowań czy warunkach zwolnienia warunkowego.

Jakie są koszty pomocy prawnej?

Koszty usług prawnych w dziedzinie prawa karnego zależą od różnych czynników, w tym od zakresu potrzebnej pomocy prawnej oraz złożoności sprawy. W przypadkach bardziej skomplikowanych, ceny mogą być wyższe z powodu dodatkowych opłat, takich jak koszty sądowe czy tłumaczenie dokumentów. Aby uzyskać szczegółowe informacje o kosztach, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Dlaczego powinieneś wybrać naszą kancelarię?

Nasza kancelaria prawna wyróżnia się długoletnim doświadczeniem, indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz zespołem ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.

Kontakt