logotyp kancelarii radcy prawnego doroty pawelczak

Wynagrodzenie

Książka i młotek sędziego podczas rozpraw sądowych prowadzonych przez usługi prawnicze

Stawki szerzonych usług prawniczych przez naszą kancelarię prawną są ustalane indywidualnie w stosunku do sprawy – jej rodzaju, stopnia trudności i liczby stawiennictw w sądzie. W przypadku spraw majątkowych, pod uwagę brana jest dodatkowa wysokość minimalnego wynagrodzenia określonej niżej podanemu rozporządzeniu, do którego doliczany jest zawsze 23%-towy podatek VAT.

Rozporządzenie

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, rodzinnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

do 500 zł – 60 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
powyżej200.000zł–7.200zł.

W naszej ofercie uwzględniane jest również udzielanie jednorazowych porad prawnych, których cena wynosi od 150zł brutto.

Wynagrodzenie za prowadzenie naszych usług prawniczych jest płatne z góry. Jednak, by wyjść Państwu z pomocną dłonią to chętnie umożliwiamy rozłożenie całej kwoty w ratach.

Kontakt