logotyp kancelarii radcy prawnego doroty pawelczak

Kompleksowa pomoc prawna w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie

Symbole prawnicze wskazujące na profesjonalną pomoc adwokacką

Decydując się współpracę z nami, klient jest zapewniony o wszechstronnej obsłudze na każdym kroku procesu, regularnych aktualizacjach dotyczących postępów w sprawie oraz informacjach o kluczowych decyzjach. Dążymy do efektywnego rozwiązania problemów naszych klientów, zapewniając dyskrecję i profesjonalizm.

Jaką pomoc prawną oferujemy prywatnym osobom?

Nasi prawnicy zapewniają kompleksową i profesjonalną pomoc prawną w oparciu o następujące dziedziny prawa:
Prawo rodzinne – uwzględnia pomoc oraz reprezentowanie przed sądem z zakresu spraw małżeńskich (rozwód, separacja), spraw małżeńskich majątkowych, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego, kontaktów z dziećmi czy ubezwłasnowolnienia,
Prawo cywilne i majątkowe – uwzględnia pomoc i reprezentowanie przed sądem w sprawach dotyczących nieruchomości, ksiąg wieczystych, zasiedzenia, współwłasności, roszczenia z umów, dochodzenia należności i innych;
Prawo spadkowe – dotyczy pomocy i reprezentowania przed sądem w przypadku spraw związanych z dziedziczeniem, nabyciem spadku, działem spadku, testamentem, zachowkiem, wydziedziczeniem i innych;
Prawo pracy – szerzymy pomoc i reprezentowanie przed sądem w przypadku spraw dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę, innych roszczeń ze stosunku pracy, odszkodowań w zakładzie pracy, mobbingu, wypadki przy pracy i innych;
Prawo karne – reprezentowanie i udzielanie porad z zakresu wszelkich spraw karnych;
Ubezpieczenia społeczne – udzielanie pomocy w spornych kwestiach dotyczących emerytur, rent, kapitału początkowego, świadczeń zasiłkowych czy pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze i innych;
Upadłość konsumencka, kredyty frankowe i prawo bankowe – pomoc z zakresu prowadzenia upadłości konsumenckiej, problemów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej i innych;
Odszkodowania – pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych;
Prawo lokalowe i spółdzielcze – porady i reprezentowanie w przypadku eksmisji, zadłużeń czy wydania nieruchomości oraz innych;
Księgi wieczyste – udzielanie porad przy zakładaniu ksiąg wieczystych i ich prawidłowego prowadzenia oraz innych;
Umowy deweloperskie – udzielanie porad w spawach związanych z zawieraniem umów deweloperskich, sporządzanie opinii;

Jaką pomoc prawną oferujemy klientom biznesowym?

Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej klientom biznesowym oraz przedsiębiorcom z następujących dziedzin:

Dochodzenie należności – doradztwo i reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym przy dochodzeniu należności, wykonywaniu umów, zapłaty należności, robót budowlanych i innych. Uwzględniamy również mediację i doradztwo podczas procesu zawierania ugody pomiędzy obydwoma stronami;
Prawo gospodarcze – pomoc tworzeniu i rejestracji zakładanych firm, spółek we właściwym urzędach i sądach. Kompleksowa obsługa z zakresu prawa gospodarczego;
Postępowania sądowe i administracyjne – reprezentowanie firm/klientów biznesowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
Stałą i doraźna pomoc prawna dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy – doradztwo przy zawieraniu umów i sporządzaniu dokumentów firmowych.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej?

Skorzystanie z pomocy prawnej jest zalecane w sytuacjach skomplikowanych lub wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej. Jest to istotne w celu zabezpieczenia własnych interesów, unikania ryzyka błędów prawnych i ich konsekwencji, a także w trakcie reprezentacji w sądzie. Pomoc prawna jest także korzystna podczas negocjacji, analizy i doradztwa w różnych sprawach prawnych. Zlecenie prowadzenia sprawy prawnikowi pozwala na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, oszczędza czas i zasoby, a także zapewnia większe bezpieczeństwo i efektywność w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz szybkim zakończeniu sprawy.

Ile kosztuje pomoc prawna?

Ceny pomocy prawnej oferowanej przez naszą kancelarię są ustalane indywidualnie i zależą od rodzaju sprawy i stopnia złożoności sprawy. W sprawach majątkowych stosuje się minimalne stawki wynagrodzenia, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 3 stycznia 2018 roku, do których należy doliczyć podatek VAT 23%. Minimalne stawki są zróżnicowane w zależności od wartości przedmiotu sprawy. Oferujemy również jednorazowe porady prawne, których koszt wynosi od 250 zł brutto za 1 godzinę. Wynagrodzenie za nasze usługi jest zwykle wymagane z góry.

Kontakt