Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Pawełczak O kancelarii

Porady prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Doroty Pawełczak oferuje profesjonalną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z najwyższą starannością i pełnym zaangażowaniem. Rzetelnie informujemy o stanowisku kancelarii w zakresie powierzonych spraw, stopniu ich skomplikowania oraz szansach na osiągnięcie zakładanego przez Klienta celu.

Nasze wartości

Świadczone usługi dopasowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb Klientów

Zapewniamy precyzję, dokładność i terminowość przekładające się na wysoką efektywność i wysoki poziom świadczonych usług.

Niezależnie od stopnia skomplikowania spraw są one traktowane równorzędnie i prowadzone z pełnym zaangażowaniem

Zachowujemy w tajemnicy wszelkie informacje powzięte w trakcie prowadzenia spraw

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Pawełczak ZAKRES USŁUG

PRAWO RODZINNE

rozwód, separacja, podział majątku, ustalenie rozdzielności majątkowej,

alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,ubezwłasnowolnienie

czytaj więcej

PRAWO CYWILNE I MAJĄTKOWE

dot. nieruchomości, odszkodowania, sprawy o zapłatę, zasiedzenie,

zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, eksmisja, księgi wieczyste, dochodzenie należności, służebności gruntowe i przesyłu,

czytaj więcej

PRAWO SPADKOWE

zachowek, testament, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,

zapis testamentowy, dziedziczenie.

czytaj więcej

PRAWO PRACY

przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, mobbing, odszkodowanie za wypadek przy pracy, w drodze do i z pracy, chorobę zawodową

czytaj więcej

Prawo karne

prowadzenie spraw sądowych

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

odwołania w sprawie emerytur, rent z ZUS i KRUS,

wcześniejsza emerytura w tym za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, naliczenie kapitału początkowego

czytaj więcej

PRAWO LOKALOWE I SPÓŁDZIELCZE

eksmisje, zadłużenia, wydanie nieruchomości,

sprawy dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i ochrony praw lokatorów

czytaj więcej

Odszkodowania

Odszkodowanie min w sprawach komunikacyjnych, wywłaszczenia,

szkody na osobie, błędów medycznych

czytaj więcej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA I PRAWO BANKOWE

Upadłość konsumencka -zadłużenie, wierzytelności, upadłość konsumencka osób

nieprowadzących działalność gospodarczą oraz upadłość przedsiębiorców.

czytaj więcej

KSIĘGI WIECZYSTE

zakładanie ksiąg wieczystych, uzgadnianie treści księgi wieczystej,

z rzeczywistym stanem prawnym, ustanawianie, wpis i wykreślanie hipotek, służebności: gruntowych, przesyłu i osobistych i innych zapisów.

czytaj więcej

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

reprezentacja w postępowaniu sądowym, przedsądowym i egzekucyjnym w zakresie

dochodzenia należności, ewentualnie doradztwo i mediacja w celu zawarcia ugody, rozłożenia na raty dochodzonej należności.

czytaj więcej

PRAWO GOSPODARCZE

bieżąca obsługa przedsiębiorców i spółek, ich tworzenie i rejestracja we właściwych urzędach i

sądach - dokonywanie wpisów w KRS, przygotowywanie projektów uchwał organów spółek oraz ich obsługa, przygotowywanie regulaminów, statutów, obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przygotowywanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

czytaj więcej

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi, sądami

administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz przed organami administracji państwowej, samorządowej.

czytaj więcej

STAŁA I DORAŹNA POMOC PRAWNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB PRZEDSIĘBIORCY

bieżące doradztwo, sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów,

min sprawy pracownicze.

czytaj więcej

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Pawełczak Zespół

RADCA PRAWNY DOROTA PAWEŁCZAK

Radca Prawny Dorota Pawełczak jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2009r., gdzie uzyskała uprawnienia upoważniające do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
Adwokat Dorota Pawełczak jest uczestnikiem licznych szkoleń, konferencjach i seminariów z zakresu obszaru jej praktyki zawodowej.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Doświadczenie zawodowe zdobyła w czasie pracy zawodowej w renomowanych kancelariach.

Zakres praktyki zawodowej obejmuje prowadzenie spraw małżeńskich, rodzinnych, majątkowych, spadkowych, prawa pracy,karnych, ubezpieczeń społecznych, spraw odszkodowawczych, windykacji należności, służebności gruntowych i przesyłu, spółdzielczych lokalowych oraz upadłości konsumenckiej osób fizycznych i przedsiębiorców oraz spraw gospodarczych.

Adwokat

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Pawełczak Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania i liczby stawiennictw w sądzie.
Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry z możliwością rozłożenia na raty.
W sprawach majątkowych, przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, brana jest pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia określona w niżej podanym rozporządzeniu do którego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, rodzinnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł – 60 zł;
  • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
  • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
  • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
  • powyżej200.000zł–7.200zł.

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 100 zł netto.

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Pawełczak Kontakt